SQL *Plus – how to change prompt (oracle 10g)

Prompt in SQL*Plus we can change by configuring sqlprompt variable:

SQL> set sqlprompt ‘my prompt> ‘
my prompt>

We can also use some predefined variables in sqlprompt:

_CONNECT_IDENTIFIER – instance, we are connected to

_DATE – date

_EDITOR – declared editor

_O_VERSION – database version

_O_RELEASE – full database number

_PRIVILEGE – current role

_SQLPLUS_RELEASE – number  SQL*Plus edition

_USER – our username

We can also define our own variable:

DEFINE text=”PRODUCTION”

Example how our prompt can looks like:

SQL> set sqlprompt “_USER’@’_CONNECT_IDENTIFIER – text> “
SYS@SolA – PRODUCTION>

Jeśli chcemy, aby wybrany przez nas prompt był automatycznie ustawiony dla każdego użytkownika, który zaloguje się do naszej bazy dodajemy go w pliku glogin.sql.

If we want to set this prompt for each user connecting to our database we need add it to glogin.sql file:

vi /u01/app/oracle/product/10.2.0/sqlplus/admin/glogin.sql

Jeśli chcemy, aby ten prompt był dostępny dla tylko dla określonego użytkownika dodajemy go w pliku login.sql. Plik ten powinien się znajdować w katalogu z którego wykonujemy polecenie sqlplus, lub w ścieżce wskazanej przez zmienną$SQLPATH.

If we want to define prompt for selected user we need to add it to login.sql file. This file should be in folder we are starting sqlplus command or in path configured in $SQLPATH variable.

Leave a Response